Over MMVI

MMVI levert een breed scala aan automatiserings­diensten aan kleine bedrijven in regio Haaglanden. Ontstaan uit een onderzoeks­project naar nieuwe internet­toepassingen blijft MMVI sterk betrokken bij het uittesten van de nieuwste technologieën en het streven naar een vrij en innovatief internet.

MMVI werkt veel met vrije, open-source software; niet alleen omdat dit vaak voordeliger is, maar vooral omdat dit ons in staat stelt om de software aan de specifieke wensen van de klant aan te passen. Bovendien garandeert het gebruik van vrije software en open standaarden de klant de mogelijkheid om in de toekomst van systeem of leverancier te veranderen.

Wij zijn van mening dat in de IT-sector, meer nog dan elders, stilstand gelijkstaat aan achteruitgang. Wij praten dan ook liever over systeem­ontwikkeling dan over systeem­beheer. Software die niet doorontwikkeld wordt levert al snel problemen en risico's op voor de gebruikers. Daarvoor werkt MMVI uitsluitend met software waar een actief bedrijf of een grote community van ontwikkelaars achter staat.

Om dezelfde reden als hierboven zetten wij ons ook actief in bij het testen en uitrollen van nieuwe technieken. Verbeteringen op het vlak van automatisering en infrastructuur hebben vaak last van het zgn. kip/ei-probleem, waarbij aanbieders wachten met het implementeren van een techniek totdat er vraag naar is, maar omdat niemand het nog gebruikt is er ook geen vraag. MMVI helpt deze patstelling te doorbreken door proactief te werken aan technische verbeteringen, ook als daar niet direct praktische of financiële voordelen aan zitten. Kijk op de pagina Actueel voor de huidige speerpunten op dit vlak.

Servers

MMVI is gespecialiseerd in het werken met Linux-servers. Het gebruik van deze vrije software, gecombineerd met de lagere hardware-eisen van dit besturings­systeem, maakt dat onze servers een stuk goedkoper zijn dan de alternatieven op basis van Microsoft Windows. Zo heeft u al een kleine bedrijfsserver met 2 TB ruimte voor centrale bestands­opslag voor € 400. Aanvullende mogelijkheden zoals externe toegang via VPN of lokale e-mailverwerking kunnen daar eenvoudig aan toegevoegd worden, met slechts de arbeid als onkosten.

Voor internet­toepassingen werken wij met VPS-en of, voor de zwaardere toepassingen, dedicated servers geplaatst in professionele datacentra. Het onderhoud van de server leveren wij voor een vast periodiek bedrag, vaak voor maar € 10 per maand. Ook kunnen wij in overleg onderhoud plegen aan de software van de webapplicatie. Als u al een Linux-server heeft kunnen wij na inspectie wellicht het beheer hiervan op ons nemen.

MMVI onderhoudt een eigen configuratie van het server­besturings­systeem op basis van Debian GNU/Linux. Als u een server bij ons koopt of huurt kunt u hierdoor direct mee­profiteren van de vele uren testen en optimaliseren die wij hierin hebben gestoken. Kort na iedere nieuwe release van Debian zullen wij onze versie daarvan klaar hebben om desgewenst bij u te installeren.

Netwerken

MMVI levert diensten voor het aanleggen, onderhouden en beveiligen van lokale netwerken, draadloze netwerken en internet­verbindingen. Uitgebreide kennis van netwerk­protocollen, infra­structuur en beveiligings­risico's maakt dat wij bijvoorbeeld het ontwerp van het netwerk en het inregelen van de firewall specifiek op uw situatie kunnen afstemmen.

De meeste actuele computers ondersteunen netwerkverbindingen met een snelheid van 1000 Mbit, terwijl de meeste bedrijfsnetwerken nog op 100 Mbit of zelfs nog 10 Mbit draaien. Vaak blijkt echter de bestaande bekabeling wel geschikt te zijn voor de hogere snelheid. Het vervangen van de switches is dan een kostenefficiënte manier om het netwerk vele malen sneller te maken. Mocht de bekabeling toch vervangen moeten worden dan hebben wij ook daar uiteraard oplossingen voor.

Het beschikbare spectrum voor draadloze netwerk­verbindingen wordt steeds voller. Het vereist dan ook een zeker specialisme om hierop betrouwbare diensten te leveren. MMVI heeft ook op dit vlak veel expertise in huis en beschikt over partners waarmee zelfs de grootste panden van draadloos internet kunnen worden voorzien. Hierbij is het altijd mogelijk het netwerk zo in te richten dat mobiele apparatuur zonder onderbrekingen door het hele pand gebruikt kan worden.

De internetverbinding is inmiddels één van de meest kritische onderdelen van een bedrijf geworden. Deze goed aanleggen en plannen klaar hebben voor het geval dat er storingen optreden is dus heel belangrijk. Hiervoor adviseert MMVI vaak om op kantoren een dubbele internetverbinding aan te leggen. Daarbij kunnen wij routers leveren die bij een storing van één lijn automatisch overschakelen op de andere. Bij gebruik van twee verschillende netwerk­technieken zoals ADSL en DOCSIS ('kabelinternet' in de volksmond) kan de kans dat beide verbindingen tegelijk uitvallen tot bijna nul worden gereduceerd.

Internetdiensten

MMVI heeft een aantal servers in verscheidene, professionele datacentra. Hierop leveren wij internet­diensten zoals webhosting, e-mailhosting, online backups en online agenda's. Al uw gegevens worden hier dubbel opgeslagen om verlies te voorkomen. Bovendien is er altijd een reserve­server beschikbaar om downtime in het geval van storingen tot een minimum te beperken. Bij afnemen van een abonnement voor internet­diensten leveren wij gratis support op het overzetten van gegevens van een vorige hoster en het inregelen van client-software. Wij hanteren een actieve update-policy voor onze server­software, zodat uw toepassingen niet op verouderde software komen te draaien.

Webhosting kunnen wij leveren voor uw bestaande website, of wij helpen u bij het maken van een nieuwe website. Dit kan een unieke site zijn die we speciaal voor u maken, of het kan een bestaand framework zijn (zoals Wordpress of Joomla) in combinatie met een (aangekocht of voor u ontwikkeld) template. Ook helpen wij bij het opzetten van special-purpose websites zoals wiki's, blogs of photogalleries. Deze wensen zijn vaak in te vullen door het inzetten van bestaande open-source pakketten. Wij helpen u uiteraard bij het kiezen en installeren hiervan.

De mogelijkheden van e-mailhosting lopen her en der nogal uiteen. De e-mailhosting bij MMVI biedt POP3-, IMAP- en webmail-ondersteuning. Hiermee bent u vrij om uw e-mail op diverse manieren te benaderen; en dat kan allemaal tegelijk! Verbinden vanaf PC, Mac, tablet en smartphone is allemaal geen enkel probleem. Bovendien zien alle apparaten dezelfde mappen­structuur en eenmaal gelezen of gewiste e-mail is direct ook gelezen of gewist op de andere apparaten. Backups van uw e-mail worden automatisch gemaakt. Bovendien bieden wij e-mail op een eigen domeinnaam aan (bijvoorbeeld mail@uwachternaam.nl, voorzover nog beschikbaar). Zodoende kunt u een professioneel ogend adres aanmaken dat bovendien niet gekoppeld is aan uw internet­verbinding. Zo kunt u voor beide diensten de meest gunstige aanbieder zoeken.

Webdevelopment

Waar website-ontwikkeling vroeger nog primair draaide om de vindbaarheid van informatie en een mooie layout, tegenwoordig worden er veel meer eisen gesteld aan een website. De eigenaren willen er vaak zelf wijzigingen aan kunnen maken en de bezoekers verwachten snelle service en mogelijkheden die op hun wensen zijn toegespitst. Zo wordt elke website feitelijk een web-applicatie. Snelle laadtijden en een correcte werking op elk soort apparaat zijn essentieel. Door toepassing van bestaande en opkomende webtechnieken zoals AJAX, HTML5, CSS3, SVG, WebSockets en WebRTC kan aan al deze eisen worden voldaan.

MMVI biedt volledige dienstverlening rondom webdevelopment: wij hebben een netwerk van kleine ondernemers om ons heen waarmee we invulling kunnen geven aan elk soort expertise dat noodzakelijk is. De projectbegeleiding ligt bij ons, zodat u één contactpersoon heeft die uw wensen kan vertalen in technische specificaties en die rapporteert in heldere taal. Na het ontwikkeltraject kan MMVI de hosting van de website verzorgen, samen met naar wens technisch en/of inhoudelijk beheer.

Backups

Een steeds groter deel van onze belangrijke documenten hebben we tegenwoordig alleen nog maar digitaal. Denk bijvoorbeeld aan uw administratie, maar ook aan uniek foto- of filmmateriaal. Om verlies hiervan tegen te gaan is het essentieel om goede backups te hebben. Elke schijf, usb-stick of geheugenkaart kan kapot gaan, dus het is zaak om alle belangrijke bestanden in elk geval op twee afzonderlijke dragers te bewaren. Verder moeten deze gescheiden bewaard worden, zodat een enkele calamiteit niet beiden in gevaar kan brengen. Wij geven zelf de voorkeur aan online backups, waarbij de gegevens op gezette tijden verstuurd worden naar een server in een beveiligd datacenter op een andere locatie. Op deze manier kunnen de backups volautomatisch verlopen en dus nooit vergeten worden. Bovendien beschermt dit uw gegevens zelfs tegen ernstige calamiteiten zoals diefstal of brand. Door het gebruik van zogenoemde snapshots kunt u op de server uw bestanden terughalen in verschillende versies van de afgelopen tijd. Zo bent u ook beschermd tegen het per ongeluk wissen of overschrijven van (delen van) bestanden.

Trainingen

MMVI heeft tevens expertise in huis op het vlak van Geografische Informatie Systemen (GIS) en dan met name het open-source pakket QGIS. We kunnen op uw locatie trainingen verzorgen om uw medewerkers wegwijs te maken binnen de talloze mogelijkheden die QGIS biedt. De introductiecursus bestaat uit 2 uur hoorcollege en 2 uur praktijktraining. Hierin komen de basisvaardigheden aan bod, waarna iedere deelnemer in staat zal zijn om ruimtelijke gegevensbronnen samen te voegen en als nette kaart te exporteren. Ook krijgen zij een goed beeld van de verdere mogelijkheden van QGIS, die ze zich in een eventuele vervolgcursus eigen kunnen maken.

Open-source

MMVI gebruikt veel zgn. open-source software. Eigenlijk is het duidelijker om te spreken over vrije software, waarmee wordt bedoeld dat men vrij is de software naar eigen inzicht te gebruiken, aan de passen en te verspreiden. Dat de software open-source is, wat wil zeggen dat de broncode beschikbaar wordt gesteld, is daarvoor een voorwaarde, want zonder de broncode kan software nauwelijks aangepast worden.

MMVI gebruikt vrije software omdat het hiermee mogelijk is om installaties exact te laten aansluiten bij de wensen van de klant. Aanpassingen zijn altijd mogelijk en de interoperabiliteit met andere vrije software is verzekerd. Ook geeft vrije software ons de garantie dat de toegang tot de software nooit kan worden ontzegd. Dat de basisinstallatie van vrije software vaak gratis is maakt dat uw budget besteed kan worden aan aanpassingen en verbeteringen die direct relevant zijn voor uw toepassing.

Actueel

“De cloud” is al jaren een buzzword. Veel mensen en bedrijven hebben al veel van hun gegevens staan en applicaties draaien op de servers van grote multinationals. De voordelen zijn talrijk: je gegevens en applicaties zijn overal toegankelijk, op diverse soorten apparaten, en er worden automatisch backups van gemaakt. Helaas zijn we recentelijk, met de onthullingen over grootschalige surveillance door in elk geval de Amerikaanse overheid, ook gewezen op de nadelen van deze strategie. MMVI verwacht dan ook dat veel mensen en bedrijven voor diverse privacy- en bedrijfsgevoelige toepassingen in de nabije toekomst een oplossing zullen gaan zoeken die dichter bij huis ligt. Hiervoor is het nodig dat er goede alternatieven ontwikkeld worden die op eigen servers en onder eigen beheer kunnen functioneren. MMVI werkt hiervoor op dit moment hard om de functionaliteit van de webmail uit te breiden, zodat deze dichter in de buurt komt van de mogelijkheden van bijvoorbeeld GMail. Verder proberen wij robuuste dienstverlening rondom de relatief nieuwe CalDAV en CardDAV protocollen, waarmee respectievelijk agenda's en adresboeken gebruikt en gesynchroniseerd kunnen worden tussen diverse apparaten.

De komende jaren zal er hard moeten worden gewerkt aan de uitrol van IPv6. Momenteel werkt nog bijna alle infrastructuur op IPv4, maar de beschikbare adressen hiervan zijn bijna op. Om dus in de nabije toekomst nieuwe apparatuur te kunnen blijven aansluiten, zullen wel allemaal stap voor stap over moeten op het nieuwe protocol. MMVI heeft al in een vroeg stadium tests gedraaid met IPv6 en biedt hier nu volledige ondersteuning op. Alle door ons gehoste websites zijn automatisch via IPv6 benaderbaar en ook onze e-mail-infrastructuur maakt er al jaren gebruik van.

MMVI maakt ook al gebruik van het BTRFS-bestandssysteem voor Linux. Dit bestandssysteem biedt moderne features zoals checksums, snapshots en kan eenvoudig meerdere schijven overspannen. Voor de eindgebruiker levert dit voordelen op zoals het automatisch ondervangen van schijffouten, het efficiënt aanhouden van oude versies van bestanden of backups en het eenvoudig, stapsgewijs toevoegen van opslagcapaciteit.

In deze tijd van afluisterschandalen en het regelmatige gebruik onvertrouwde (open) wi-fi netwerken is het opzetten van beveiligde websites middels HTTPS belangrijker dan ooit. Helaas is het bestaande systeem van tientallen Certificate Authorities met uiteenlopende policies en onzekere beveiligingsstatus een slechte basis. Elke CA kan certificaten voor elk domein uitgeven, dus er hoeft er maar één gehackt te worden of corrupt te zijn en het hele systeem is onbetrouwbaar. Een betere oplossing is het DANE-protocol waarbij de DNS-beheerder voor een domein in staat is om de zgn. fingerprints van certificaten te publiceren in de DNS. Dankzij DNSSEC is het nu ook mogelijk om dergelijke informatie te verifiëren. Hiermee zou het in de toekomst mogelijk moeten worden om het hele CA-systeem af te schaffen. MMVI experimenteert al met het publiceren van de TLSA-records die nodig zijn voor DANE.

Contact

Correspondentieadres

MMVI
Elsstraat 5
2565 KK  Den Haag

Contactpersoon

Bart Noordervliet
E-mail: bart@mmvi.nl
Telefoon: 06-45544803

Bedrijfsgegevens

MMVI
KvK-nummer: 27288287
BTW-nummer: NL001720381B75
Bankrekening: NL34KNAB0255023545

Instellingen

Inkomende e-mail

  • Servertype: IMAP4
  • Servernaam: mail.mmvi.nl
  • Serverpoort: 143
  • Beveiliging: STARTTLS (soms ook TLS of SSL genoemd)

Uitgaande e-mail

  • Servertype: SMTP
  • Servernaam: mail.mmvi.nl
  • Serverpoort: 587
  • Beveiliging: STARTTLS (soms ook TLS of SSL genoemd)
  • Authenticatie/aanmelding: wachtwoord (verplicht)
Gebruikersnaam en wachtwoord zijn voor beide gelijk.

Toegang via webmail

Ga naar mail.mmvi.nl en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Hier kunt u ook uw wachtwoord wijzigen (ga in de webmail naar Instellingen -> Wachtwoord)

E-mail lezen via Gmail

Dit kan door bij Gmail op het tandwieltje te klikken, dan "Alle instellingen bekijken", dan "Accounts en import" en dan bij "E-mail bekijken uit andere accounts" klikken op "Een e-mailaccount toevoegen".

Kies voor een POP3-verbinding en voer in het volgende scherm je gebruikersnaam en wachtwoord in en bij POP-server "mail.mmvi.nl". Gebruik poort 995 en vink "Een kopie op de server achterlaten" en "Altijd een beveiligde verbinding gebruiken" aan.

E-mail verzenden via Gmail

Dit kan door bij Gmail op het tandwieltje te klikken, dan "Alle instellingen bekijken", dan "Accounts en import" en dan bij "Mail verzenden als" klikken op "Een e-mailadres toevoegen".

Voer eerst je e-mailadres bij MMVI in en hou "Behandelen als alias" aangevinkt. Voer in het volgende scherm SMTP-server "mail.mmvi.nl" en poort "587" in en dan je gebruikersnaam en wachtwoord. Kies voor een beveiligde verbinding via TLS.

ToS
Serverstatus
Hulp op afstand
E-mail instellingen
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring